สาว อุดร อายุ 22

หัดเขียนบทความ ตามความถนัด ทำเว็บกากๆ บ้านๆ นิสัยจริงใจ ชอบขายของแบกะดิน ชอบชนบท และ อยากเขียนเรื่อง อุดร เป็นเมืองท่องเที่ยว และ เรื่อยเปื่อยไปกับ วัฒนาธรรมอิสาน เราเป็นคนธรรมดา นิสัยสุภาพ มีความจริงใจ แม้เราแอบเป็นคุณหนูนิดๆนะ แต่ฐานะทางบ้านยากจน

การทำงาน : เคยทำงานด้านธนาคาร จบ บัญชี รู้เรื่อง Finance, และ ดูแลเรื่อง ความเสี่ยงทางด้านการเงิน
งานที่ชอบเขียน : อาชญากรรมทาง Internet, Internet Security,

ความสนใจ: ชอบศึกษา ความรู้ทางการเกษตร, นวตกรรม ทางการเพาะปลูก
สารเคมี ทางชีวะภาพ และ ปุ๋ยเคมี การตัดต่อ พันธุกรรม Genetic Enginerring, DNA ใน พืชผลทางการเกษตร
พูดถึงเรื่อง GMO.

ความสนใจ : ระบบชลประทาน , การบพบัดน้ำเสีย, environmental theory, เขียนงานการอนุรักษ์ น้ำ และ พลังงาน
เรื่องนวตกรรม พลังงานสะอาด , Bio Diesel, พลังงานลม Solar Cell.

เรื่องที่เขียนประจำ

 • สารพิษปนเปื้อน ในอุตสาหกรรมอาหาร
 • การตัดแต่งพันธุกรรม ในอาหาร
 • วัฒนธรรม พื้นบ้าน ทางภาค อิสาน และ ภาคเหนือ พร้อม ความเชื่อ ความเป็นมา
 • สารเคมี ในอาหาร
 • การทำ ปศุสัตว์
 • ภัยร้าย และ อาชญากรรมทาง Internet และ การเงิน
 • การทำงาน ใน ธนาคาร ทางด้าน Security การจารกรรมข้อมูล การถอดรหัส
 • Money Scam, รวยทางลัด, การหลอกสาวไทย ไปทพงานในต่างประเทศ
 • การขอ VISA และ ความปลอดภัย ในการไปหางาน ต่างประเทศ
 • วัฒนธรรมองค์กร , Human Resources. พฤติกรรมองค์กร
 • นวตกรรม ทางด้าน เทคโนโลยี ในอุตสาหกรรม